Sesongen 2014

 

Nr. Dato Fisket av Vekt Fangstredskap
1 01.06.14.

Geir Johnsen

7,9 kg Sluk
2 01.06.14.

Berit Haugstad

8,6 kg Sluk
3 01.06.14.

Ole Jonny Skarpjordet

10,0 kg Sluk
4 05.06.14.

Frank Trondsen

11,0 kg Sluk
5 06.06.14.

Øyvind Myrstad

7,0 kg Flue
6 10.06.14.

Stein Myrvold

9,5 kg Mark
7 12.06.14.

Ingvar Tilseth

14,7 kg Sluk
8 14.06.14.

Audun Holmen

11,5 kg Sluk
9 15.06.14. Sebastian Karlsen 6,5 kg Sluk
10 15.06.14. Audun Holmen 4,8 kg Mark
11 16.06.14. Åke Eriksson 10,0 kg Sluk
12 16.06.14. Tore Sørum 9,1 kg Flue
13 16.06.14. Geir Johnsen 8,0 kg Flue
14 17.06.14. Ulf Embretsen 9,0 kg Flue
15 17.06.14. Tore Sørum 4,8 kg Flue
16 17.06.14. Benny Jørgensen 9,0 kg Flue
17 17.06.14. Arve Waal 11,6 kg Flue
18 17.06.14. Tom Olav Skarpjordet 7,6 kg Sluk
19 17.06.14. Roland Zankl 6,6 kg Flue
20 17.06.14. Sven Ungerer 7,0 kg Flue
21 18.06.14. Pierre Giraudet 6,3 kg Flue
22 18.06.14. Olav Lillemoen 10,5 kg Sluk
23 18.06.14. Bård Rise 5,7 kg Flue
24 18.06.14. Hans Rogalski 3,9 kg Mark
25 18.06.14. Tom Olav Skarpjordet 9,8 kg Mark
26 18.06.14. Sven Ungerer 5,5 kg Flue
27 18.06.14. Günter Stier 6,2 kg Flue
28 19.06.14. Bård Rise 4,4 kg Flue
29 19.06.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 4 kg ? (C & R)
30 20.06.14. Ingvar Tilseth 4,5 kg Mark
31 20.06.14. Sture Øversveen 4,0 kg Sluk
32 21.06.14. Kenneth Willems 8,9 kg Flue
33 21.06.14. Knut Fenne 6,6 kg Sluk
34 21.06.14. Norbert Griesch ca. 9,5 kg Flue (C & R)
35 21.06.14. Michael Stinson 10,3 kg Sluk
36 23.06.14. Rolf Erik Nygård 9,3 kg Mark
37 24.06.14. Hans Rogalski 10,9 kg Mark
38 24.06.14. Frank Trondsen 5,5 kg Mark
39 25.06.14. Svein Trondsen 15,6 kg Sluk
40 25.06.14. Arve Waal 10,7 kg Flue
41 25.06.14. Martin Sunde ca. 5,5 kg ? (C & R)
42 25.06.14. Keld Bertelsen 11,5 kg Flue
43 26.06.14. Svein Trondsen ca. 9 kg Mark (C & R)
44 26.06.14. Jørgen Kolderup 13,0 kg Mark
45 26.06.14. Audun Holmen 8,2 kg Mark
46 27.06.14. Hans Ulsø 4,5 kg Sluk
47 28.06.14. Rune Snarvold 6,2 kg Flue
48 29.06.14. Frank Trondsen 9,0 kg Flue
49 29.06.14. Øyvind Myrstad ca. 5 kg Flue (C & R)
50 29.06.14. Nicolai Myrstad (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
51 30.06.14. Roy Larsen 4,2 kg Flue
52 30.06.14. Hans Ulsø 5,1 kg Sluk
53 30.06.14. Marie Christine Sanner 4,0 kg Flue
54 30.06.14. Hans Rogalski ca. 4,1 kg Mark (C & R)
55 01.07.14. Hans Rogalski ca. 2 kg Flue (C & R)
56 01.07.14. Yngve Iversen 3,3 kg Flue
57 03.07.14. Yngve Iversen 9,0 kg Flue
58 03.07.14. Hans-Petter Småriseth 4,1 kg Flue
59 03.07.14. Hans Rogalski ca. 2 kg Flue (C & R)
60 03.07.14. Roland Zankl 1,5 kg Flue
61 04.07.14. Per Gunnar Myrvang 4,1 kg Flue
62 04.07.14. Arve Waal ca. 3 kg Flue (C & R)
63 04.07.14. Marie Christine Sanner (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
64 04.07.14. Marie Christine Sanner 1,9 kg Flue
65 04.07.14. Hans Ulsø 5,5 kg Sluk
66 04.07.14. Anders Drage 5,5 kg Flue (Oppdrettslaks?)
67 05.07.14. Arve Waal 5,0 kg Flue
68 05.07.14. Keld Bertelsen ca. 6 kg Flue (C & R)
69 05.07.14. Günter Diefenbach 2,3 kg Flue
70 06.07.14. Per Bossen 2,6 kg Flue
71 06.07.14. Keld Bertelsen ca. 3 kg Flue (C & R)
72 07.07.14. Petter Dragvoll 10,2 kg Flue
73 07.07.14. Rune Snarvold 2 kg Flue
74 08.07.14. Rune Snarvold 4,2 kg Flue
75 08.07.14. Svein Trondsen ca. 1 kg Flue (C & R)
76 08.07.14. Frank Trondsen 4,8 kg Flue
77 08.07.14. Dag P. Kleve ca. 6 kg Flue (C & R)
78 08.07.14. Dag P. Kleve ca. 3 kg Flue (C & R)
79 08.07.14. Per Bossen ca. 7 kg Flue (C & R)
80 08.07.14. Alf K. Stokker 3 kg Flue
81 08.07.14. Hans Rogalski ca. 5,5 kg Mark (C & R)
82 09.07.14. Keld Bertelsen 10 kg Flue
83 09.07.14. Hans Rogalski ca. 1,5 kg Mark (C & R)
84 09.07.14. Hans Rogalski ca. 2 kg Flue (C & R)
85 09.07.14. Dag P. Kleve 1,5 kg Flue (Skadet)
86 09.07.14. Frank Trondsen 1, 8 kg Flue (Skadet)
87 09.07.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 7 kg Flue (C & R)
88 09.07.14. Alf K. Stokker ca. 2 kg Flue (C & R)
89 09.07.14. Günter Diefenbach 4,6 kg Flue
90 09.07.14. Knut Kristiansen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
91 10.07.14. Mogens Olesen 2,2 kg Flue
92 10.07.14. Marie Christine Sanner 4,3 kg Flue
93 11.07.14. Arve Waal 1,5 kg Spinner
94 11.07.14. Jonas Søviknes 3,5 kg Sluk
95 11.07.14. Roy Larsen 5,5 kg Flue
96 11.07.14. Svein Trondsen 11,3 kg Spinner
97 12.07.14. Marie Christine Sanner ca. 3 kg Flue (C & R)
98 12.07.14. Marie Christine Sanner 3,8 kg Flue
99 12.07.14. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
100 12.07.14. Svein Trondsen ca. 1 kg Flue (C & R)
101 12.07.14. Knut Kristiansen ca. 1,2 kg Flue (C & R)
102 12.07.14. Mogens Olesen 2,85 kg Flue
103 12.07.14. Yngve Iversen 3,9 kg Flue
104 13.07.14. Mogens Olesen 4,6 kg Flue
105 14.07.14. Eirik Trondsen 6,3 kg Flue
106 14.07.14. Mogens Olesen ca. 2,2 Flue (C & R)
107 14.07.14. Tore Berget 2,9 kg Flue
108 14.07.14. Roy Larsen 6 kg Flue
109 14.07.14. Marie Christine Sanner ca. 2 kg Flue (C & R)
110 14.07.14. Yngve Iversen ca. 4 kg Flue (C & R)
111 14.07.14. Hans Rogalski ca. 4 kg Flue (C & R)
112 14.07.14. Hans Rogalski ca. 3,5 kg Flue (C & R)
113 14.07.14. Tommy Hjemli 11,7 kg Mark
114 14.07.14. Per Bossen 5,7 kg Flue
115 15.07.14. Yngve Iversen ca. 3 kg Flue (C & R)
116 15.07.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 1,2 kg Flue (C & R)
117 15.07.14. Roy Larsen ca. 4 kg Flue (C & R)
118 15.07.14. Roy Larsen ca. 3 kg Flue (C & R)
119 15.07.14. Roy Larsen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
120 15.07.14. Mogens Olesen (sjøørret) ca. 1,5 kg Flue (C & R)
121 15.07.14. Per Bossen 4,8 kg Flue
122 15.07.14. Petter Dragvoll ca. 1,5 kg Flue (C & R)
123 15.07.14. Tommy Hjemli 1,5 kg Mark
124 15.07.14. Roland Zankl 1,5 kg Flue
125 16.07.14. Mogens Olesen 2,8 kg Flue
126 16.07.14. Ole Jonny Skarpjordet 4 kg Flue
127 16.07.14. Roy Larsen 5,4 kg Flue
128 16.07.14. Svein Trondsen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
129 16.07.14. Jo Erik Masterud (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
130 16.07.14. Per Bossen 5,3 kg Flue (Oppdrettslaks?)
131 16.07.14. Geir Johnsen 5,3 kg Flue
132 16.07.14. Per Gunnar Myrvang 3,8 kg Flue
133 17.07.14. Geir Johnsen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
134 17.07.14. Svein Trondsen 3,2 kg Flue
135 17.07.14. Per Gunnar Myrvang ca. 2 kg Flue (C & R)
136 17.07.14. Roy Larsen ca. 3,5 kg Flue (C & R)
137 17.07.14. Dag P. Kleve ca. 3 kg Flue (C & R)
138 18.07.14. Roy Larsen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
139 18.07.14. Marie Christine Sanner ca. 3,5 kg Flue (C & R)
140 18.07.14. Per Gunnar Myrvang ca. 3 kg Flue (C & R)
141 18.07.14. Eirik Trondsen ca. 8,5 kg Flue (C & R)
142 18.07.14. Svein Trondsen ca. 12,5 kg Flue (C & R)
143 18.07.14. Dag P. Kleve ca. 11 kg Flue (C & R)
144 18.07.14. Svein Trondsen ca. 10 kg Flue (C & R)
145 18.07.14. Eirik Trondsen 8,7 kg Mark (Skadet)
146 19.07.14. Hans Rogalski ca. 3 kg Flue (C & R)
147 19.07.14. Erik Stolt (sjøørret) ca. 0,6 kg Flue (C & R)
148 19.07.14. Eirik Trondsen 10,5 kg Sluk
149 19.07.14. Hans Stenrud ca. 1,2 kg Flue (C & R)
150 20.07.14. Per Gunnar Myrvang ca. 3,5 kg Flue (C & R)
151 20.07.14. Erik Stolt ca. 1 kg Flue (C & R)
152 20.07.14. Erik Stolt ca. 3,2 kg Flue (C & R)
153 20.07.14. Roy Greni (sjøørret) ca. 0,6 kg Mark (C & R)
154 20.07.14. Roy Greni (sjøørret) ca. 1 kg Mark (C & R)
155 21.07.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 1,2 kg Flue (C & R)
156 22.07.14. Sindre Rosenlund 1,8 kg Spinner
157 23.07.14. Julie Lindbom 1,2 kg Spinner
158 23.07.14. Sindre Rosenlund 5,8 kg Spinner
159 23.07.14. Tore Berget ca. 3,5 kg Flue
160 24.07.14. Ygve Iversen 1,8 kg Flue
161 24.07.14. Hans Rogalski ca. 1,8 kg Flue (C & R)
162 24.07.14. Tore Berget ca. 4 kg Flue (C & R)
163 25.07.14. Hans Rogalski (bekkørret) ca. 1,5 kg Flue
164 25.07.14. Hans Rogalski (bekkørret) ca. 1,5 kg Flue
165 26.07.14. Yngve Iversen ca. 10 kg Flue (C & R)
166 29.07.14. Jo Erik Masterud (sjøørret) ca. 0,3 kg Flue (C & R)
167 29.07.14. Per Gunnar Myrvang 4,8 kg Flue
168 30.07.14. Per Gunnar Myrvang 8 kg Flue
169 30.07.14. Jo Erik Masterud 2,4 kg Flue
170 30.07.14. Hans Rogalski ca. 1,9 kg Mark (C & R)
171 30.07.14. Hans Rogalski ca. 1,4 kg Mark (C & R)
172 30.07.14. Arve Waal ca. 3 kg Flue (C & R)
173 30.07.14. Arve Waal (sjøørret) ca. 2 kg Flue (C & R)
174 31.07.14. Anders Drage 3,9 kg Flue
175 31.07.14. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 2,4 kg Mark (C & R)
176 31.07.14. Tore Berget ca. 2 kg Flue (C & R)
177 31.07.14. Jo Erik Masterud 5,2 kg Flue (Uten fettfinne)
178 31.07.14. Arve Waal ca. 2 kg Flue (C & R)
179 01.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 3,5 kg Flue (C & R)
180 01.08.14. Hans Rogalski ca. 3,5 kg Flue (C & R)
181 01.08.14. Yngve Iversen ca. 2,5 kg Flue (C & R)
182 01.08.14. Sven Ungerer 2,2 kg Flue
183 01.08.14. Eirik Trondsen ca. 2 kg Flue (C & R)
184 01.08.14. Arve Waal ca. 10 kg Flue (C & R)
185 01.08.14. Yngve Iversen ca. 9,5 kg Flue (C & R)
186 01.08.14. Tore Berget ca. 5 kg Flue (C & R)
187 02.08.14. Per Gunnar Myrvang (sjøørret) ca. 5 kg Flue (C & R)
188 02.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 4,5 kg Flue (C & R)
189 02.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 5 kg Flue (C & R)
190 02.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 1 kg Flue (C & R)
191 02.08.14. Eirik Trondsen ca. 4 kg Flue (C & R)
192 03.08.14. Hans Rogalski ca. 15 kg Flue (C & R)
193 04.08.14. Ola Fagerli 1,5 kg Mark og dupp
194 05.08.14. Sven Ungerer ca. 9 kg Flue (C & R)
195 05.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 2,5 kg Flue (C & R)
196 05.08.14. Simen Uhlen 2,7 kg Mark
197 05.08.14. Ola Fagerli ca. 1,8 kg Sluk (C & R)
198 05.08.14. Ola Fagerli ca. 5,5 kg Sluk (C & R)
199 05.08.14. Ola Fagerli ca. 5,1 kg Sluk (C & R)
200 05.08.14. Sven Ungerer ca. 1,5 kg Flue (C & R)
201 06.08.14. Hans Rogalski ca. 6 kg Mark (C & R)
202 07.08.14. Roy Larsen ca. 5 kg Flue (C & R)
203 07.08.14. Sven Ungerer ca. 4,5 kg Flue (C & R)
204 07.08.14. Hans Rogalski ca. 7 kg Mark (C & R)
205 07.08.14. Geir Johnsen ca. 7 kg Flue (C & R)
206 07.08.14. Geir Johnsen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
207 07.08.14. Geir Johnsen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
208 07.08.14. Geir Johnsen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
209 08.08.14. Knut Kristiansen 9,5 kg Flue (Skadet)
210 10.08.14. Sven Ungerer ca. 3,5 kg Flue (C & R)
211 11.08.14. Petter Dragvoll 2,5 kg Flue
212 11.08.14. Geir Johnsen 2 kg Flue
213 13.08.14. Bård Rise (sjøørret) ca. 1,5 kg Flue (C & R)
214 14.08.14. Olaf Brøker 3 kg Flue
215 15.08.14. Bård Rise 1,3 kg Flue
216 15.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 10 kg Flue (C & R)
217 15.08.14. Hans Rogalski ca. 3,4 kg Mark (C & R)
218 15.08.14. Hans Rogalski ca. 2,7 kg Mark (C & R)
219 16.08.14. Eirik Trondsen ca. 8 kg Flue (C & R)
220 16.08.14. Anders Landheim ca. 6 kg Flue (C & R)
221 17.08.14. Norbert Griesch ca. 4 kg Flue (C & R)
222 18.08.14. Hans Rogalski ca. 4,5 kg Mark (C & R)
223 20.08.14. Sven Ungerer ca. 2 kg Flue (C & R)
224 20.08.14. Sven Ungerer ca. 7 kg Flue (C & R)
225 20.08.14. Norbert Griesch ca. 5,5 kg Flue (C & R)
226 20.08.14. Norbert Griesch ca. 1,5 kg Flue (C & R)
227 20.08.14. Norbert Griesch ca. 1 kg Flue (C & R)
228 20.08.14. Norbert Griesch ca. 4 kg Flue (C & R)
229 21.08.14. Norbert Griesch ca. 2,5 kg Flue (C & R)
230 21.08.14. Sven Ungerer ca. 3,5 kg Flue (C & R)
231 21.08.14. Sven Ungerer ca. 8 kg Flue (C & R)
232 21.08.14. Norbert Griesch ca. 1,5 kg Flue (C & R)
233 21.08.14. Norbert Griesch ca. 6,5 kg Flue (C & R)
234 22.08.14. Norbert Griesch ca. 2 kg Flue (C & R)
235 22.08.14. Norbert Griesch ca. 3,5 kg Flue (C & R)
236 22.08.14. Svein Trondsen ca. 2 kg Flue (C & R)
237 22.08.14. Hans Rogalski ca. 16,5 kg Mark (C & R)
238 22.08.14. Svein Trondsen ca. 6 kg Flue (C & R)
239 23.08.14. Rolf Ensbybakken ca. 7 kg Sluk (C & R)
240 23.08.14. Svein Trondsen ca. 3 kg Flue (C & R)
241 23.08.14. Hans Rogalski ca. 7 kg Mark (C & R)
242 23.08.14. Dag P. Kleve ca. 2 kg Flue (C & R)
243 24.08.14. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
244 24.08.14. Knut Kristiansen 2,6 kg Flue
245 24.08.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 6,5 kg Sluk (C & R)
246 24.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 5 kg Flue (C & R)
247 24.08.14. Hans Rogalski ca. 6,5 kg Mark (C & R)
248 24.08.14. Svein Bjørndalen 3,3 kg Flue
249 25.08.14. Hans Rogalski ca. 3 kg Mark (C & R)
250 25.08.14. Hans Rogalski ca. 6 kg Mark (C & R)
251 25.08.14. Svein Bjørndalen ca. 7 kg Flue (C & R)
252 25.08.14. Svein Bjørndalen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
253 26.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 1,5 kg Flue (C & R)
254 27.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 3,5 kg Flue (C & R)
255 27.08.14. Tor Presthus 2,5 kg Sluk
256 28.08.14. Tor Presthus 2,5 kg Sluk
257 28.08.14. Svein Trondsen ca. 3,5 kg Sluk (C & R)
258 28.08.14. Svein Trondsen ca. 4 kg Sluk (C & R)
259 28.08.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 6,7 kg Sluk (C & R)
260 28.08.14. Ole Jonny Skarpjordet ca. 6 kg Flue (C & R)
261 28.08.14. Hans Rogalski ca. 3 kg Flue (C & R)
262 28.08.14. Hans Rogalski ca. 3 kg Mark (C & R)
263 29.08.14. Svein Trondsen ca. 2,5 kg Flue (C & R)
264 29.08.14. Svein Trondsen ca. 4 kg Flue (C & R)
265 30.08.14. Svein Bjørndalen 1,5 kg Flue
266 30.08.14. Per Gunnar Myrvang ca. 13,5 kg Flue (C & R)
267 30.08.14. Martin Sunde ca. 4,5 kg Flue (C & R)
268 30.08.14. Svein Bjørndalen ca. 1 kg Flue (C & R)
269 30.08.14. Svein Bjørndalen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
270 31.08.14. Svein Bjørndalen (sjøørret) ca. 1,5 kg Flue (C & R)
271 31.08.14. Hans Rogalski ca. 2 kg Mark (C & R)
272 31.08.14. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 1,5 kg Mark (C & R)
273 31.08.14. Hans Rogalski ca. 3,5 kg Mark (C & R)
274 31.08.14. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 2 kg Mark (C & R)