The 2015 Season

 

Nr. Dato Fisket av Vekt Fangstredskap
1 18.06.15.

Rune Snarvold

5,1 kg Flue
2 18.06.15.

Sven Ungerer

5,2 kg Flue
3 18.06.15.

Jo Erik Masterud

6,3 kg Sluk
4 19.06.15.

Sven Ungerer

ca. 11 kg Flue (C & R)
5 22.06.15.

Sven Ungerer

ca. 6,5 kg Flue (C & R)
6 23.06.15.

Bård Rise

7,5 kg Flue
7 23.06.15.

Tom Olav Skarpjordet

5,5 kg Sluk
8 23.06.15.

Åke Eriksson

7,5 kg Mark
9 23.06.15. Pierre Giraudet 4,6 kg Flue
10 24.06.15.

Norbert Griesch

8 kg Flue
11 24.06.15. Hans Rogalski 106 cm Mark (C & R)
12 24.06.15. Pierre Giraudet ca. 9 kg Flue (C & R)
13 24.06.15. Rune Snarvold ca. 9 kg Flue (C & R)
14 24.06.15. Per Gunnar Myrvang ca. 11 kg Flue (C & R)
15 24.06.15. Åke Eriksson 6,2 kg Sluk (Skadet og innlevert)
16 24.06.15. Anton Ungerer 8,5 kg ?
17 25.06.15. Ole Jonny Skarpjordet 5,7 kg Mark
18 25.06.15. Åke Eriksson ca. 5 kg Mark (C & R)
19 25.06.15. Ellen Thorin 8 kg Sluk
20 25.06.15. Benny Jørgensen ca. 13,5 kg Flue (C & R)
21 25.06.15. Dag Petter Kleve ca. 7,5 kg Flue (C & R)
22 26.06.15. Åke Eriksson 107 cm Mark (C & R)
23 27.06.15. Åke Eriksson (sjøørret) ca. 1,5 kg Mark (C & R)
24 29.06.15. Arne Strømbert 6,8 kg Sluk
25 29.06.15. Rune Snarvold 7 kg Flue
26 29.06.15. Hans Rogalski 110 cm

ca. 14 kg

Mark (C & R)
27 29.06.15. Bård Rise 4,2 kg Flue
28 29.06.15. Benny Jørgensen 5,1 kg Flue
29 29.06.15. Hans Ulsø (sjøørret) 0,7 kg Sluk (Skadet og innlevert)
30 29.06.15. Thor Presthus 5 kg Sluk
31 30.06.15. Svein Trondsen 5 kg Mark
32 30.06.15. Jørgen Kolderup 4,6 kg Mark
33 30.06.15. Hans Ulsø 5,5 kg Sluk
34 30.06.15. Audun Holmen 6,3 kg Mark
35 30.06.15. Rune Snarvold ca. 6,5 kg Flue (C & R)
36 30.06.15. John K. Kristensen 5,1 kg Sluk
37 30.06.15. Bård Rise ca. 8,8 kg

95 cm

Flue (C & R)
38 01.07.15. Hans Ulsø 72 cm Sluk (C & R)
39 01.07.15. Pierre Giraudet ca. 6 kg Flue (C & R)
40 02.07.15. Ellen Thorin 3 kg Sluk
41 02.07.15. John Kristensen 6,2 kg Sluk
42 02.07.15. Frank Trondsen 4,9 kg Sluk
43 03.07.15. Ellen Thorin 4,1 kg Sluk
44 03.07.15. Svein Trondsen ca. 6 kg Flue (C & R)
45 05.07.15. Arve Waal ca. 9,5 kg Flue (C & R)
46 05.07.15. Roland Zankl 8,1 kg Flue
47 05.07.15. Bjørn Sem-Thorsen 8 kg ?
48 06.07.15. Per Gunnar Myrvang 5,4 kg Flue
49 06.07.15. Dag P. Kleve 5,2 kg Flue
50 06.07.15. Svein Trondsen (sjøørret) ca. 1,5 kg Mark (C & R)
51 06.07.15. Svein Trondsen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
52 07.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 5 kg Mark (C & R)
53 07.07.15. Roland Zankl ca. 7 kg Flue (C & R)
54 08.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 2 kg Sluk (C & R)
55 08.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 7 kg Sluk (C & R)
56 08.07.15. Dag P. Kleve ca. 8,5 kg Flue (C & R)
57 08.07.15. Frank Trondsen 5,3 kg Flue
58 08.07.15. Pierre Giraudet ca. 4,5 kg Flue (C & R)
59 08.07.15. Yngve R. Iversen 75 cm Flue (C & R)
60 08.07.15. John K. Kristensen ca. 5,5 kg Sluk (C & R)
61 08.07.15. John K. Kristensen 1,8 kg Sluk
62 08.07.15. Hans Rogalski ca. 69 cm Mark (C & R)
63 08.07.15. Roland Zankl ca. 5 kg Flue (C & R)
64 08.07.15. Jørn Erik Langdalen 99 cm Flue
65 08.07.15. Gunter Diefenbach ca. 4,5 kg Flue (C & R)
66 09.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 5,5 kg Sluk (C & R)
67 09.07.15. Svein Trondsen ca. 7,5 kg Flue (C & R)
68 09.07.15. Svein Trondsen 5,1 kg Flue
69 09.07.15. John K. Kristensen ca. 7,5 kg Sluk (C & R)
70 09.07.15. Gunter Diefenbach 5,2 kg Flue
71 09.07.15. Eirik Trondsen ca. 4 kg Sluk (C & R)
72 10.07.15. Pierre Giraudet ca. 1,5 kg Flue (C & R)
73 10.07.15. Piere Giraudet 6,8 kg Flue
74 10.07.15. Tomas Trondsen 4 kg Flue
75 10.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 5 kg Mark (C & R)
76 10.07.15. Yngve R. Iversen 7,5 kg Flue
77 10.07.15. Eirik Trondsen 82 cm

ca. 5,5 kg

Mark (C & R)
78 11.07.15. Svein Trondsen ca. 7 kg Sluk (C & R)
79 12.07.15. Svein Trondsen ca. 5,5 kg Sluk (C & R)
80 12.07.15. Per Gunnar Myrvang ca. 4 kg Flue (C & R)
81 12.07.15. Mogens Olesen (sjøørret) ca. 2,8 kg Flue (C & R)
82 13.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 1,5 kg Flue (C & R)
83 13.07.15. Arve Waal ca. 3,5 kg Flue (C & R)
84 13.07.15. Eirik Trondsen ca. 1 kg Flue (C & R)
85 14.07.15. Svein Trondsen ca. 5 kg Sluk (C & R)
86 14.07.15. Ole Jonny Skarpjordet 5,3 kg Mark
87 14.07.15. Yngve R. Iversen ca. 2 kg Flue (C & R)
88 14.07.15. Dag P. Kleve ca. 7,5 kg Flue (C & R)
89 14.07.15. Per Gunnar Myrvang 5,4 kg

79 cm

Flue
90 14.07.15. Per Bossen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
91 14.07.15. Yngve R. Iversen ca. 2 kg Flue (C & R)
92 15.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 7 kg Sluk (C & R)
93 15.07.15. Klaus Jespersen 3,9 kg Flue
94 15.07.15. Tore Berget ca. 2 kg Flue (C & R)
95 15.07.15. Hans Rogalski 4,5 kg Mark
96 15.07.15. Dag P. Kleve ca. 7 kg Flue (C & R)
97 15.07.15. Sindre Rosenlund 3,8 kg Flue
98 15.07.15. Yngve R. Iversen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
99 16.07.15. Ole Jonny Skarpjordet (sjøørret) ca. 2 kg Sluk (C & R)
100 16.07.15. Ronny Bratli 77 cm Flue (C & R)
101 16.07.15. Dag P. Kleve ca. 4,5 kg Flue (C & R)
102 16.07.15. Dag P. Kleve (sjøørret) ca. 2 kg Flue (C & R)
103 16.07.15. Svein Trondsen 8,8 kg Flue
104 16.07.15. Yngve R. Iversen 2,8 kg Flue
105 16.07.15. Gunter Diefenbach 5,8 kg Flue
106 17.07.15. Per Gunnar Myrvang 5,5 kg Flue (Skadet og innlevert)
107 17.07.15. Dag P. Kleve ca. 7 kg Flue (C & R)
108 18.07.15. Per Bossen 4 kg Flue
109 19.07.15. Per Gunnar Myrvang ca. 5 kg Flue (C & R)
110 19.07.15. Frank Trondsen 8 kg Sluk
111 19.07.15. Pierre Giraudet ca. 6,5 kg Flue (C & R)
112 19.07.15. Per Bossen 3,4 kg Flue
113 19.07.15. Tommy Hjemli 3,7 kg ? (Hunnlaks, innlevert)
114 20.07.15. Svein Trondsen 67 cm Sluk (C & R)
115 20.07.15. Svein Trondsen 83 cm Flue (C & R)
116 20.07.15. Günter Stier 9 kg Flue
117 20.07.15. Dag P. Kleve ca. 4,5 kg Flue (C & R)
118 20.07.15. Svein Trondsen ca. 2 kg Flue (C & R)
119 20.07.15. Marie Christine Sanner 2,1 kg Flue
120 21.07.15. Svein Trondsen ca. 4,5 kg Sluk (C & R)
121 21.07.15. Sven Ungerer 6,2 kg Flue
122 21.07.15. Per Gunnar Myrvang ca. 3 kg Flue (C & R)
123 22.07.15. Mogens Olesen 6,5 kg Flue
124 22.07.15. Jørgen Kolderup 3,9 kg Mark (Skadet og innlevert)
125 22.07.15. Frank Trondsen ca. 6 kg Sluk (C & R)
126 22.07.15. Yngve R. Iversen ca. 7 kg Flue (C & R)
127 22.07.15. Yngve R. Iversen ca. 3 kg Flue (C & R)
128 23.07.15. Sven Ungerer ca. 7 kg Flue (C & R)
129 23.07.15. Sven Ungerer ca. 1,5 kg Flue (C & R)
130 24.07.15. Tor Oddvar Eggen 2 kg Flue
131 25.07.15. Ståle Opberget ca. 2 kg Flue (C & R)
132 26.07.15. Ståle Opberget ca. 11,4 kg Flue (C & R)
133 26.07.15. Tor Oddvar Eggen ca. 2 kg Flue (C & R)
134 26.07.15. Sture Øversveen 4 kg Sluk
135 28.07.15. Rune Strand 3,4 kg ?
136 28.07.15. Per Gunnar Myrvang ca. 2 kg Flue (C & R)
137 28.07.15. Benny Jørgensen 9 kg Flue
138 29.07.15. Inger Lise Skarpjordet 1,4 kg ?
139 29.07.15. Rune Strand ca. 4 kg ? (C & R)
140 29.07.15. Lars Jørgen Ruud 3,5 kg Flue
141 29.07.15. Yngve R. Iversen 5,1 kg Flue
142 30.07.15. Ole Jonny Skarpjordet ca. 5,5 kg Sluk (C & R)
143 30.07.15. Per Gunnar Myrvang 1,5 kg Flue (Skadet og innlevert)
144 30.07.15. Per Gunnar Myrvang ca. 1,5 kg Flue (C & R)
145 30.07.15. Arve Waal ca. 2 kg Flue (C & R)
146 31.07.15. Dag P. Kleve ca. 2 kg Flue (C & R)
147 31.07.15. Svein Trondsen ca. 6 kg Flue (C & R)
148 01.08.15. Svein Trondsen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
149 02.08.15. Svein Trondsen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
150 02.08.15. Dag P. Kleve ca. 2 kg Flue (C & R)
151 02.08.15. Dag P. Kleve ca 1,5 kg Flue (C & R)
152 03.08.15. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
153 05.08.15. Eirik Trondsen 3 kg Flue
154 07.08.15. Gøran Liss 2,8 kg Flue
155 07.08.15. Geir Johnsen 2 kg Flue
156 08.08.15. Gøran Liss 80 cm Flue (C & R)
157 08.08.15. Martin Larsen ca. 2,5 kg ? (C & R)
158 08.08.15. Knut Kristiansen ca. 1,3 kg Flue (C & R)
159 10.08.15. Geir Johnsen ca. 2 kg Flue (C & R)
160 10.08.15. Geir Johnsen 4 kg Flue
161 10.08.15. Roy Larsen 5,2 kg Flue
162 10.08.15. Sven Ungerer ca. 6 kg Flue (C & R)
163 10.08.15. Gøran Liss ca. 1,5 kg Flue (C & R)
164 11.08.15. Bård Rise 2,6 kg Flue
165 12.08.15. Rune Snarvold ca. 7,5  kg Flue (C & R)
166 12.08.15. Roy Larsen ca. 2 kg Flue (C & R)
167 13.08.15. Sven Ungerer ca. 5,5 kg Flue (C & R)
168 14.08.15. Marie Christine Sanner 3,2 kg Flue
169 19.08.15. Rune Snarvold 2,2 kg Flue
170 21.08.15. Hans Rogalski ca. 4,5 kg Flue (C & R)
171 22.08.15. Jørgen Larsen 2 kg Mark
172 28.08.15. Rune Snarvold (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
173 29.08.15. Rune Snarvold (sjøørret) ca. 1,3 kg Flue (C & R)
174 29.08.15. Roy Larsen (sjøørret) ca. 1,2 kg Flue (C & R)
175 29.08.15. Knut Kristiansen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
176 30.08.15. Jo Erik Masterud (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
177 30.08.15. Tor Oddvar Eggen 78 cm

5,0 kg

Flue
178 30.08.15. Svein Trondsen ca. 6 kg Flue (C & R)