The 2013 Season

 

Nr. Dato Fisket av Vekt Fangstredskap
1 01.06.13.

Ole Jonny Skarpjordet

6,9 kg Sluk
2 01.06.13.

Geir Johnsen

7,3 kg Sluk
3 02.06.13.

Jens Christiansen

8,2 kg Flue
4 06.06.13.

Hans Rogalski

11,9 kg Mark
5 06.06.13.

Frank Trondsen

7,5 kg Sluk
6 06.06.13.

Bård Rise

11,7 kg Flue
7 06.06.13.

Rune Snarvold

9 kg Flue
8 08.06.13.

Arve Waal

9,75 kg Sluk
9 10.06.13.

Jens Christiansen

8,1 kg Flue
10 10.06.13.

Petter Dragvoll

7,6 kg Flue
11 10.06.13.

Rune Snarvold

9,2 kg Flue
12 11.06.13.

Hans Rogalski

12,2 kg Flue
13 14.06.13.

Audun Holmen

8,1 kg Mark
14 15.06.13.

Svein Trondsen

4,2 kg Flue
15 16.06.13.

Svein Bjørndalen

12,7 kg Sluk
16 17.06.13.

Audun Holmen

4,8 kg Mark
17 17.06.13.

Hans Rogalski

ca. 5,5 kg Flue (C & R)
18 17.06.13.

Jo Erik Masterud

8,2 kg Sluk
19 18.06.13.

Per Joar Flåøien

8,8 kg Sluk
20 18.06.13.

Audun Holmen

14,7 kg Mark
21 19.06.13.

Norbert Griesch

17,0 kg Flue
22 20.06.13.

Jørgen Kolderup

7,9 kg Mark
23 20.06.13.

Hans Rogalski (sjøørret)

ca. 2,2 kg ? (C & R)
24 20.06.13.

Hans Rogalski (sjøørret)

ca. 1,5 kg ? (C & R)
25 21.06.13.

Kenneth Willems

9,3 kg Flue
26 21.06.13.

Rune Snarvold

ca. 10 kg Flue (C & R)
27 22.06.13.

Alastair Dunbar

8,2 kg Flue
28 22.06.13.

Arne Iversen

10,7 kg Sluk
29 24.06.13.

Per Gunnar Myrvang

9,1 kg Flue
30 24.06.13.

Martin Sunde

5,2 kg Flue
31 25.06.13.

Günter Stier

8,1 kg Flue
32 25.06.13.

Göran Liss

10,2 kg Flue
33 25.06.13.

Rune Snarvold

5,3 kg Flue
34 25.06.13.

Jørgen Kolderup (sjøørret)

ca. 2 kg Mark (C & R)
35 25.06.13.

Jørgen Kolderup

1,47 kg Mark
36 25.06.13.

Bård Rise

8,2 kg Flue
37 25.06.13.

Norbert Griesch

5,8 kg Flue
38 25.06.13.

Linda Presthus

6,0 kg Sluk
39 26.06.13.

Ellen Thorin

5,6 kg Flue
40 26.06.13.

Henrik Nydahl

7,1 kg Flue
41 26.06.13.

Frank Trondsen

5,0 kg Sluk
42 26.06.13.

Gunter Diefenbach

2,6 kg Flue
43 26.06.13.

Ingebjörn Lundevall

14,3 kg Flue
44 26.06.13.

Thor Presthus

5 kg Mark
45 26.06.13.

Arve Waal

15,5 kg Sluk
46 26.06.13.

Sven Ungerer

8 kg Flue
47 27.06.13.

Ellen Thorin

7,5 kg Flue
48 27.06.13.

Knut Strand

3,7 kg Sluk
49 27.06.13.

Günter Stier

12,3 kg Flue
50 27.06.13.

Frans Burhenne

5 kg Flue
51 27.06.13.

Morten Stenersen

5,8 kg Mark
52 27.06.13.

Jørgen Kolderup

4,2 kg Mark
53 28.06.13.

Lars Jørgen Ruud

11,4 kg Flue
54 28.06.13.

Ulf Embretsen

2,3 kg Flue
55 28.06.13.

Stig Arne Berget

3 kg Sluk
56 28.06.13.

Svein Trondsen

4,5 kg Flue
57 28.06.13.

Gunter Diefenbach

7,4 kg Flue
58 29.06.13.

Keld Bertelsen

12,5 kg Flue
59 29.06.13.

Ellen Thorin

8,7 kg Flue
60 29.06.13.

Yngve R. Iversen

7,5 kg Flue
61 29.06.13.

Ahn Kiet Nguyen

10,4 kg Mark
62 29.06.13.

Markus Lindberg

ca. 2 kg Flue (C & R)
63 29.06.13.

Jostein Fuglerud

8 kg Sluk
64 29.06.13.

Berit Haugstad

5,6 kg Flue
65 30.06.13

Norbert Griesch

5,5 kg Flue
66 30.06.13.

Keld-Bertelsen

5,7 kg Flue
67 30.06.13.

Pierre Giraudet (sjøørret)

ca. 0,6 kg Flue (C & R)
68 01.07.13.

Pierre Giraudet

ca. 5 kg Flue (C & R)
69 01.07.13.

Pierre Giraudet

ca. 1 kg Flue (C & R)
70 01.07.13.

Rune Snarvold

ca. 7,5 kg Flue (C & R)
71 01.07.13.

Geir Johnsen

6,6 kg Flue
72 01.07.13.

Anders Kristiansson

ca. 3,5 kg Flue (C & R)
73 02.07.13.

Keld Bertelsen

8,5 kg Flue
74 02.07.13.

Pierre Giraudet

ca. 5,5 kg Flue (C & R)
75 02.07.13.

Dag Petter Kleve

ca. 0,7 kg Flue (C & R)
76 02.07.13.

Åke Eriksson

5 kg Flue
77 02.07.13.

Ola Jarleklint

ca. 4,5 kg Flue (C & R)
78 03.07.13.

Yngve R. Iversen

3,0 kg Flue
79 03.07.13.

Gunter Diefenbach

9,6 kg Flue
80 04.07.13.

Åke Eriksson

8,6 kg Flue
81 05.07.13.

Hans Rogalski

ca. 2,5 kg Flue (C & R)
82 06.07.13.

Ole Jonny Skarpjordet (hunnlaks)

ca. 6,5 kg Flue (C & R)
83 06.07.13.

Per Gunnar Myrvang

9,2 kg Flue
84 06.07.13.

Rune Snarvold

ca. 6 kg Flue (C & R)
85 06.07.13.

Marie Christine Sanner

ca. 1,0 kg Flue (C & R)
86 07.07.13.

Hans Rogalski

ca. 7 kg Mark (C & R)
87 07.07.13.

Espen Johannessen

ca. 1,0 kg Flue (C & R)
88 08.07.13.

Svein Trondsen

ca. 6 kg Flue (C & R)
89 09.07.13. Per Gunnar Myrvang 1,0 kg Flue (Skadet)
90 09.07.13. Svein Trondsen (sjøørret) ca. 2 kg Flue (C & R)
91 09.07.13. Göran Liss ca. 4 kg Flue (C & R)
92 10.07.13. Per Gunnar Myrvang ca. 1,5 kg Flue (C & R)
93 11.07.13. Yngve R. Iversen 6,0 kg Flue
94 11.07.13. Roland Zankl 12 kg Flue
95 11.07.12. Mariane Eriksson 6,0 kg Flue
96 11.07.13. Eirik Trondsen 3,8 kg Sluk
97 11.07.13. Svein Trondsen ca. 6,5 kg Sluk (C & R)
98 11.07.13. Svein Trondsen ca. 6 kg Spinner (C & R)
99 11.07.13. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
100 11.07.13. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
101 11.07.13. Gunter Diefenbach 4,4 kg Flue
102 12.07.13. Magnus Aasberg 6,9 kg Flue
103 12.07.13. Tore Sørum 4,7 kg Flue
104 12.07.13. Anders Drage (sjøørret) ca. 1,0 kg Flue (C & R)
105 12.07.13. Roland Zankl ca. 1 kg Flue (C & R)
106 13.07.13. Ole Jonny Skarpjordet ca. 1,2 kg Flue (C & R)
107 13.07.13. Hans Rogalski ca. 1,8 kg Mark (C & R)
108 13.07.13. Hans Stenrud 5 kg Mark
109 13.07.13. Anders Trondsen ca. 5 kg Flue (C & R)
110 13.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 3 kg Flue (C & R)
111 14.07.13. Hans Rogalski ca. 1,4 kg Mark (C & R)
112 14.07.13. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 2 kg Mark (C & R)
113 14.07.13. Gunter Diefenbach 3,9 kg Flue
114 14.07.13. Anders Trondsen ca. 5 kg Mark (C & R)
115 14.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
116 14.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
117 14.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
118 15.07.13. Gunter Diefenbach 8,2 kg Flue
119 15.07.13. Roland Zankl ca. 6 kg Flue (C & R)
120 15.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
121 15.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
122 16.07.13.  Per Gunnar Myrvang (sjøørret) ca. 1,0 kg Flue (C & R)
123 16.07.13. Hans Rogalski ca. 1,4 kg Mark (C & R)
124 16.07.13. Hans Rogalski ca. 1,2 kg Mark (C & R)
125 16.07.13. Ole Jonny Skarpjordet 7,5 kg Mark
126 16.07.13. Jacques Tixier 1,6 kg Flue
127 16.07.13. Svein Ruud 5,9 kg Flue
128 16.07.13. Roland Zankl ca. 5 kg Flue (C & R)
129 16.07.13. Roland Zankl (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
130 17.07.13. Lars-Jørgen Ruud 10,0 kg Flue
131 17.07.13. Ole Jonny Skarpjordet 8,9 kg Sluk
132 17.07.13. Svein Trondsen ca. 5 kg Flue (C & R)
133 17.07.13. Yngve R. Iversen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
134 18.07.13. Stein Erik Karlsen ca. 5,5 kg Flue (C & R)
135 18.07.13. Svein Trondsen 4,5 kg Sluk
136 20.07.13. Yngve R. Iversen ca. 1,0 kg Flue (C & R)
137 21.07.13. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 1,8 kg Mark (C & R)
138 21.07.13. Hans Rogalski ca. 5,5 kg Mark (C & R)
139 23.07.13. Tore Berget ca. 0,9 kg Flue (C & R)
140 23.07.13. David Graf 5 kg Flue
145 23.07.13. Göran Liss 4,2 kg Flue
146 23.07.13. Pierre Giraudet 2,75 kg Flue
147 23.07.13. Lars Jørgen Ruud 1,3 kg Flue
148 24.07.13. Svein Trondsen 6,6 kg Sluk
149 24.07.13. Hans Rogalski ca. 1,8 kg Mark (C & R)
150 24.07.13. Hans Rogalski ca, 1,5 kg Mark (C & R)
151 27.07.13. Per Gunnar Myrvang (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
152 28.07.13. Eirik Trondsen ca. 6,5 kg Flue (C & R)
153 29.07.13. Svein Arne Dahlen ca. 1,3 kg Flue (C & R)
154 29.07.13. Svein Arne Dahlen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
155 29.07.13. Hans Rogalski ca. 5 kg Mark (C & R)
156 30.07.13. Alf  K. Stokker 2,0 kg Flue
157 31.07.13. Tore Berget ca. 1,2 kg Flue (C & R)
158 31.07.13. Hans Rogalski (ørret) ca. 1,3 kg Mark (C & R)
159 31.07.13. Hans Rogalski ca. 1,5 kg Mark (C & R)
160 31.07.13. Hans Rogalski (ål) ca. 60 cm Mark (C & R)
161 01.08.13. Arve Waal 2 kg Flue
162 01.08.13. Svein Bjørndalen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
163 01.08.13. Sture Øversveen 8,0 kg Mark
164 02.08.13. Arve Waal (sjøørret) ca. 0,5 kg Flue (C & R)
165 02.08.13. Svein Bjørndalen 3,5 kg Flue
166 02.08.13. Arve Waal 5,5 kg Flue
167 02.08.13. Stein Erik Karlsen ca. 4,5 kg Flue (C & R)
168 03.08.13. Gøran Liss ca. 1,5 kg Flue (C & R)
169 03.08.13. Knut Kristiansen 8,1 kg Mark
170 03.08.13. Jørgen Kolderup 1 kg Mark
171 04.08.13. Gøran Liss 3,8 kg Flue
172 04.08.13. Ole Jonny Skarpjordet 4,9 kg Sluk
173 04.08.13. Per Gunnar Myrvang 4,8 kg Flue
174 04.08.13. Geir Johnsen 4,5 kg Flue
175 04.08.13. Stein Erik Karlsen ca. 4,0 kg Flue (C & R)
176 05.08.13. Stein Erik Karlsen ca. 3,0 kg Flue (C & R)
177 06.08.13. Tom Sørensen 8,0 kg Flue
178 06.08.13. Arve Waal ca. 2,5 kg Flue (C & R)
179 06.08.13. Sven Ungerer 1,5 kg Flue
180 07.08.13. Jan Holst ca. 1,5 kg Flue (C & R)
181 07.08.13. Ole Jonny Skarpjordet 5,0 kg Sluk
182 07.08.13. Geir Johnsen ca. 2,0 kg Flue (C & R)
183 07.08.13. Geir Johnsen (sjøørret) ca. 1,0 kg Flue (C & R)
184 07.08.13. Eirik Trondsen ca. 5 kg Flue (C & R)
185 08.08.13. Espen Johannessen ca. 6,0 kg Flue (C & R)
186 09.08.13. Eirik Trondsen ca. 6,5 kg Flue (C & R)
187 10.08.13. Eirik Trondsen 3,6 kg Sluk
188 10.08.13. Svein Trondsen ca. 2,5 kg Flue (C & R)
189 10.08.13. Tor Oddvar Eggen 1,5 kg Flue
190 11.08.13. Hans Rogalski ca. 5,5 kg Mark (C & R)
191 11.08.13. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 2,2 kg Mark (C & R)
192 12.08.13. Gøran Liss (sjøørret) ca. 0,8 kg Flue (C & R)
193 12.08.13. Hans Rogalski ca. 3,5 kg Mark (C & R)
194 12.08.13. Hans Rogalski (sjøørret) ca. 1,8 kg Mark (C & R)
195 14.08.13. Hans Rogalski ca. 1,3 kg Mark (C & R)
196 14.08.13. Hans Rogalski ca. 1,3 kg Mark (C & R)
197 15.08.13. Jørgen Kolderup 6,6 kg Mark
198 15.08.13. Hans Rogalski 2,5 kg Mark
199 16.08.13. Hans Rogalski 3,3 kg Mark
200 18.08.13. Hans Rogalski ca. 6,8 kg Mark (C & R)
201 20.08.13. Arve Waal ca. 1,5 kg Sluk (C & R)
202 20.08.13. Hans Rogalski ca. 6,5 kg Mark (C & R)
203 20.08.13. Hans Rogalski ca. 1,5 kg Mark (C & R)
204 20.08.13. Hans Rogalski ca. 1,9 kg Mark (C & R)
205 21.08.13. Rune Snarvold ca. 5 kg Flue (C & R)
206 21.08.13. Sven Ungerer ca. 3 kg Flue (C & R)
207 22.08.13. Svein Trondsen ca. 3 kg Sluk (C & R)
208 23.08.13. Ole Jonny Skarpjordet ca. 9,5 kg Flue (C & R)
209 23.08.13. Svein Bjørndalen 5,7 kg Flue
210 24.08.13. Arve Waal ca. 3 kg Sluk (C & R)
211 27.08.13. Knut Kristiansen (sjøørret) ca. 0,7 kg Flue (C & R)
212 28.08.13. Hans Rogalski ca. 9,5 kg Flue (C & R)
213 28.08.13. Thor Presthus 3 kg ?
214 28.08.13. Per Gunnar Myrvang ca. 5 kg Flue (C & R)
215 31.08.13. Svein Trondsen ca. 1,5 Flue (C & R)