The 2011 Season

Salmon caught by: Bjørn A. Esaissen

Date of catch: 23.06.11.

Tackle: Wobbler

Weight: 13,2 kg

 

Nr. Dato Fisket av Vekt Fangstredskap
1 02.06.11.

Ole Jonny Skarpjordet

12,6 kg Sluk
2 04.06.11.

Yngve Iversen

7,5 kg Sluk
3 04.06.11.

Ole Jonny Skarpjordet

ca. 7,5 kg ? (C & R)
4 05.06.11.

Sture Øversveen

15,9 kg Sluk
5 07.06.11.

Pierre Giraudet

6,45 kg Flue
6 08.06.11.

Sven Ungerer

8,0 kg Flue
7 10.06.11.

Lars Jørgen Ruud

6,6 kg Flue
8 10.06.11.

Truls Pedersen

7,1 kg Flue
9 11.06.11.

Thomas Karterud

6,0 kg Sluk
10 11.06.11.

Bjørn A. Esaissen

8,5 kg Mark
11 13.06.11.

Ingvar Tilseth

4,9 kg Mark
12 13.06.11.

Sven Ungerer

6,9 kg Flue
13 14.06.11.

Bjørn A. Esaissen

ca. 11 kg Mark (C & R)
14 14.06.11.

Bård Rise

8,6 kg Flue
15 14.06.11.

Rune Snarvold

7,0 kg Flue
16 16.06.11.

Audun Holmen

8,6 kg Sluk
17 16.06.11. Per Gunnar Myrvang 7,0 kg Flue
18 17.06.11. Audun Holmen 8,7 kg Sluk
19 17.06.11. Håkan Seth 6,8 kg Flue
20 17.06.11. Svein Trondsen ca. 7 kg Flue (C & R)
21 18.06.11 Jeremy Hill 6,6 kg Flue
22 19.06.11. Michael Schepp 8,5 kg ?
23 20.06.11. Sturla Dahl 4,2 kg Sluk
24 20.06.11. Bjørn A. Esaissen 7,1 kg Wobbler (Avlivet pga skade. Ikke på kvote)
25 20.06.11. Kjell H. Kveberg 11,4 kg Sluk
26 21.06.11. Bjørn A. Esaissen ca. 4 kg Mark (C & R)
27 21.06.11. Tom Olav Skarpjordet 5,7 kg Sluk
28 21.06.11. Tore Sørum 6,5 kg Flue
29 21.06.11. Espen Johannessen 7,8 kg Flue
30 21.06.11. Rune Snarvold 6,6 kg Flue
31 21.06.11. Udo Kornfeld 3,6 kg Flue
32 22.06.11. Rune Snarvold 4,8 kg Flue
33 22.06.11. Tore Sørum 4,8 kg Flue
34 22.06.11. Berit Haugstad 4,5 kg Flue
35 22.06.11. Bjørn A. Esaissen ca. 6 kg Mark (C & R)
36 22.06.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 6 kg Flue (C & R)
37 22.06.11. Ole Jonny Skarpjordet 7,6 kg Flue
38 22.06.11. Marianne Eriksen 4,7 kg Sluk
39 22.06.11. Udo Kornfeld 2,5 kg Flue
40 22.06.11. Pierre Giraudet 6,6 kg Flue
41 22.06.11. Stein Myrvold 7,9 kg Mark
42 22.06.11. Bård Rise 9,9 kg Flue
43 22.06.11. Dag Petter Kleve 8,6 kg Flue
44 23.06.11. Svein Arne Dahlen 10,4 kg Flue
45 23.06.11. Inge Hamnes 7,7 kg Flue
46 23.06.11. Bjørn A. Esaissen 13,2 kg Wobbler
47 23.06.11. Tore Sørum 14,0 kg Flue
48 23.06.11. Martin Sunde ca. 6 kg Wobbler (C & R)
49 23.06.11. Gøran Liss 7,8 kg Flue (Skadet. Ikke på kvote)
50 23.06.11. Roy Larsen 7,0 kg Flue
51 23.06.11. Tom Olav Skarpjordet 4,8 kg Flue
52 23.06.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 7 kg Flue (C & R)
53 23.06.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 8 kg Flue (C & R)
54 23.06.11. Ole Jonny Skarpjordet 4,7 kg Flue
55 23.06.11. Per Gunnar Myrvang ca. 5 kg Flue (C & R)
56 23.06.11. Berit Haugstad 7,6 kg Flue
57 23.06.11. Bård Rise 7,6 kg Flue
58 23.06.11. Geir Johnsen 5,8 kg Flue
59 23.06.11. Simon Jones ca. 6 kg Flue (C & R)
60 23.06.11. Simon Jones ca. 9 kg Flue (C & R)
61 23.06.11. Simon Jones ca. 8 kg Flue (C & R)
62 23.06.11. Ian Jones ca. 7 kg Flue (C & R)
63 24.06.11. Tore Sørum ca. 4 kg Flue (C & R)
64 24.06.11. Berit Haugstad ca. 6,5 kg Flue (C & R)
65 24.06.11. Tom Olav Skarpjordet ca. 5 kg Flue (C & R)
66 24.06.11. Henrik Nydahl 7,4 kg Flue
67 24.06.11. Norbert Griesch 4,2 kg Flue
68 24.06.11. Bård Rise 4,2 kg Flue
69 24.06.11. Pierre Giraudet 6,9 kg Flue
70 24.06.11. Rune Snarvold 4,7 kg Flue
71 25.06.11. Berit Haugstad 8,5 kg Flue
72 25.06.11. Petter Rødli 8,5 kg Mark
73 25.06.11. Simen Uhlen 11,5 kg Mark
74 25.06.11. Tommy Finstad 6,5 kg ?
75 25.06.11. Jesper Lund Nielsen 7,5 kg Flue
76 25.06.11. Hans Rogalski 11,2 kg ?
77 26.06.11. Yngve Iversen 11,2 kg Flue
78 26.06.11. Svein Ove Myrbø 3,2 kg Mark
79 26.06.11. Frank Trondsen 6,9 kg Sluk
80 26.06.11. Linda Presthus 6,0 kg Sluk (Uten fettfinne)
81 26.06.11. Espen Johannessen 6,8 kg Flue
82 26.06.11. Norbert Griesch 6,9 kg Flue
83 26.06.11. Ian Jones ca. 10 kg Flue (C & R)
84 26.06.11. Geir Johnsen 5,0 kg Flue
85 26.06.11. Tore Sørum 8,8 kg Flue
86 27.06.11. Petter Dragvold 4,2 kg Flue
87 27.06.11. Frank Trondsen 7,0 kg Sluk (Skadet)
88 27.06.11. Norbert Griesch 12,5 kg Flue
89 27.06.11. Bård Rise 4,1 kg Flue
90 27.06.11. Anders Trondsen 7,2 kg Mark
91 27.06.11. Per Gunnar Myrvang ca. 2,5 kg Flue (C & R)
92 27.06.11. Per Gunnar Myrvang 6,3 kg Flue
93 27.06.11. John Kristensen 6,5 kg Sluk
94 27.06.11. Udo Kornfeld 4,0 kg Flue
95 27.06.11. Martin Sunde ca. 6,5 kg Flue (C & R)
96 27.06.11. Günter Stier 5,0 kg Flue
97 27.06.11. Rune Snarvold ca. 4 kg Flue (C & R)
98 27.06.11. Günter Diefenbach 6,0 kg Flue
99 27.06.11. Olaf Bröker 3,0 kg Flue
100 28.06.11. Martin Sunde ca. 3,5 kg Flue (C & R)
101 28.06.11. Martin Sunde ca. 6,5 kg Flue (C & R)
102 28.06.11. Martin Sunde ca. 6,5 kg Flue (C & R)
103 28.06.11. Frank Trondsen 4,5 kg Flue
104 28.06.11. Eirik Trondsen 5,3 kg Flue
105 28.06.11. Kjell Kveberg 6,0 kg Flue
106 28.06.11. Bjørn A. Esaissen ca. 6 kg Wobbler (C & R)
107 28.06.11. Bjørn A. Esaissen ca. 5 kg Wobbler (C & R)
108 28.06.11. Kaj K. Rasmussen 5,5 kg Flue
109 28.06.11. Ulf Embretsen 4,5 kg Flue
110 28.06.11. Per Gunnar Myrvang 10,5 kg Flue
111 28.06.11. Anders Trondsen 5,4 kg Mark
112 28.06.11. Svein Trondsen 9,0 kg Flue
113 28.06.11. Martin Sunde ca. 3,5 kg Flue (C & R)
114 28.06.11. Rune Snarvold ca. 5 kg Flue (C & R)
115 28.06.11. Rune Snarvold ca. 7 kg Flue (C & R)
116 29.06.11. Norbert Griesch 5,9 kg Flue
117 29.06.11. Martin Sunde ca. 6 kg Flue (C & R)
118 29.06.11. Bjørn A. Esaissen ca. 9 kg Wobler (C & R)
119 29.06.11. Pierre Giraudet 16,3 kg Flue
120 29.06.11. Bård Rise 5,8 kg Flue
121 29.06.11. Olaf Bröker 13,2 kg Flue
122 29.06.11. Anders Drage ca. 3,5 kg Flue (C & R)
123 29.06.11. Jan Tøndelstrand 4,0 kg Flue
124 30.06.11. Anders Drage 2,0 kg Flue (Skadet)
125 30.06.11. Arve Waal 6,7 kg Sluk
126 30.06.11. Anders Drage 6,5 kg Flue
127 30.06.11. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
128 30.06.11. Dag P. Kleve 4,3 kg Flue
129 30.06.11. Ulf Embretsen 6,4 kg Flue
130 30.06.11. Ellen Thorin 5,9 kg Flue
131 30.06.11. Åke Erikson 6,0 kg Sluk
132 30.06.11. Günter Stier 8,4 kg Flue
133 30.06.11. Eirik Trondsen 4,1 kg Flue
134 30.06.11. Olaf Bröker 5,0 kg Flue
135 30.06.11. Sture Øversveen 8,4 kg Mark
136 30.06.11. Norbert Griesch ca. 6 kg Flue (C & R)
137 01.07.11. Ulf Embretsen 6,8 kg Flue
138 01.07.11. Dag P. Kleve 6,8 kg Flue
139 01.07.11. Martin Sunde 7,1 kg Flue (Skadet)
140 01.07.11. Norbert Griesch ca. 5 kg Flue (C & R)
141 01.07.11. Gøran Liss 3,8 kg Flue
142 01.07.11. Knut Kristiansen 7,3 kg Flue
143 01.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 4,5 kg Wobbler (C & R)
144 01.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 3,5 kg Wobbler (C & R)
145 01.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 7 kg Wobbler (C & R)
146 01.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 10 kg Wobbler (C & R)
147 01.07.11. Norberg Griesch ca. 6,5 kg Flue (C & R)
148 01.07.11. Norbert Griesch 2,6 kg Flue
149 01.07.11. Rune Snarvold 5,0 kg Flue
150 01.07.11. Olaf Bröker 6,0 kg Flue
151 01.07.11. Günter Stier 5,2 kg Flue
152 01.07.11. Kenneth Willems 4,7 kg Flue
153 01.07.11. Hans Ulsø 7,0 kg Sluk
154 01.07.11. Jon Kristensen 4,9 kg Sluk
155 01.07.11. Pierre Giraudet ca. 15,5 kg Flue (C & R)
156 01.07.11. Günter Diefenbach 6,4 kg Flue
157 01.07.11. Espen Johannessen ca. 6 kg Flue (C & R)
158 01.07.11. Svein Trondsen ca. 5 kg Flue (C & R)
159 02.07.11. Norbert Griesch ca. 2,5 kg Flue (C & R)
160 02.07.11. Rune Strand 10,2 kg Flue (Uten fettfinne)
161 02.07.11. Ingvar Tilseth 10,6 kg Mark
162 02.07.11. Jan Tore Bredalen 7,5 kg Sluk
163 02.07.11. Hans Heimerdinger 10,3 kg Flue
164 02.07.11. Günter Stier 6,3 kg Flue
165 02.07.11. Knut Kristiansen 4,6 kg Flue
166 02.07.11. Kenneth Willems 5,1 kg Flue (Skadet)
167 02.07.11. Erik Hennie 4,0 kg Flue
168 02.07.11. Göran Liss 4,2 kg Flue
169 02.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 5 kg Sluk (C & R)
170 02.07.11. Rune Snarvold 5,6 kg Flue
171 02.07.11. Jon Kristensen 7,2 kg Sluk
172 02.07.11. Dag P. Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
173 02.07.11. Günter Diefenbach 5,2 kg Flue
174 03.07.11. Olaf Bröker ca. 3 kg Flue (C & R)
175 03.07.11. Olaf Bröker 6,4 kg Flue (Skadet)
176 03.07.11. Lars Jørgen Ruud 6,0 kg Flue
177 03.07.11. Ulf Embretsen 6,0 kg Flue
178 03.07.11. Kenneth Willems 6,1 kg Flue
179 03.07.11. Henrik Nydahl 4,9 kg Flue
180 03.07.11. Yngve Iversen 4,5 kg Flue
181 03.07.11. Ingvar Tilseth 3,4 kg Mark (Skadet)
182 03.07.11. Jan Tøndelstrand 5,8 kg Flue
183 03.07.11. Per Gunnar Myrvang ca. 7 kg Flue (C & R)
184 03.07.11. Frank Trondsen 8,8 kg Sluk
185 03.07.11. Tore Berget 5,3 kg Flue
186 03.07.11. Günter Stier 5,1 kg Flue
187 03.07.11. Dag P. Kleve ca. 6 kg Flue (C & R)
188 03.07.11. Jan Tore Bredalen 8,5 kg Sluk
189 03.07.11. Günter Diefenbach 6,4 kg Flue
190 04.07.11. Svein Arne Dahlen 5,5 kg Flue
191 04.07.11. Kjell Kveberg 5,2 kg Sluk
192 04.07.11. Hans Rogalski 5,5 kg Mark
193 04.07.11. Dag P. Kleve ca. 8,5 kg Flue (C & R)
194 04.07.11. Olaf Bröker ca. 5 kg Flue (C & R)
195 04.07.11. Olaf Bröker 10,5 kg Flue
196 04.07.11. Norbert Griesch ca. 5,5 kg Flue (C & R)
197 04.07.11. Norbert Griesch ca. 4 kg Flue (C & R)
198 04.07.11. Günter Diefenbach 9,0 kg Flue
199 04.07.11. Åke Eriksson (sjøørret) ca. 0,9 kg ? (C & R)
200 04.07.11. Åke Eriksson 3,2 kg ?
201 04.07.11. Jon Kristensen 4,0 kg Sluk
202 04.07.11. Ola Jarleklint ca 4 kg Flue (C & R)
203 05.07.11. Jan Tore Bredalen 6,3 kg Sluk
204 05.07.11. Günter Stier 6,3 kg Flue
205 05.07.11. Per Gunnar Myrvang 4,0 kg Flue
206 05.07.11. Henrik Nydahl 5,0 kg Flue
207 05.07.11. Norbert Griesch 6,5 kg Flue
208 05.07.11. Anders Trondsen 4,1 kg Flue
209 05.07.11. Inge Hamnes 6,3 kg Sluk
210 05.07.11. Espen Johannessen ca. 5 kg Flue (C & R)
211 06.07.11. Anders Drage 7,6 kg Flue
212 06.07.11. Espen Johannessen 3,1 kg Flue
213 06.07.11. Per Gunnar Myrvang 4,5 kg Flue
214 06.07.11. Anders Trondsen ca. 4,5 kg Flue (C & R)
215 06.07.11. Göran Liss 2,0 kg Flue
216 06.07.11. Yngve Iversen 4,3 kg Flue
217 07.07.11. Tore Berget 2,6 kg Flue
218 07.07.11. Per Gunnar Myrvang ca. 5,5 kg Flue (C & R)
219 07.07.11. Yngve Iversen 3,5 kg Flue
220 07.07.11. Svein Arne Dahlen 3,7 kg Flue
221 07.07.11. Åke Eriksson 1,6 kg Mark
222 07.07.11. Thomas Adamsen 8,0 kg Sluk
223 07.07.11. Ola Jarleklint 5,0 kg Flue
224 08.07.11. Arve Waal 4,8 kg Rappala/Wobbler
225 08.07.11. Per Gunnar Myrvang ca 6 kg Flue (C & R)
226 08.07.11. Pierre Giraudet 4,3 kg Flue
227 08.07.11. Åke Eriksson 6,1 kg Mark
228 08.07.11. Günter Stier 6,2 kg Flue
229 08.07.11. Christine Sanner 4,5 kg Flue
230 08.07.11. Yngve Iversen 6,3 kg Flue
231 08.07.11. Norbert Griesch ca. 6 kg Flue (C & R)
232 08.07.11. Norbert Griesch ca. 5 kg Flue (C & R)
233 08.07.11. Anders Drage 8,5 kg Flue
234 08.07.11. Bjørn A. Esaissen 5,0 kg Sluk
235 08.07.11. Markus Lindberg 7,0 kg Flue (Skadet)
236 08.07.11. Hans Stenrud 6,5 kg Flue
237 08.07.11. Espen Johannessen 5,6 kg Flue
238 08.07.11. Ellen Thorin 5,0 kg Flue
239 08.07.11. Anders Kristiansson 6,0 kg Flue
240 08.07.11. Keld Bertelsen ca. 4 kg Flue (C & R)
241 08.07.11. Anders Trondsen 5,6 kg Flue
242 08.07.11. Mogens Olesen 12,3 kg Flue
243 09.07.11. Ola Jarleklint ca. 6,5 kg Flue (C & R)
244 09.07.11. Anders Kristiansson ca. 5 kg Flue (C & R)
245 09.07.11. Markus Lindberg 10,7 kg Flue
246 09.07.11. Keld Bertelsen 6,0 kg Flue
247 10.07.11. Keld Bertelsen 3,5 kg Flue
248 10.07.11. Dag P. Kleve 4,8 kg Flue
249 10.07.11. Ellen Thorin 5,9 kg Flue
250 10.07.11. Thomas Adamsen 6,0 kg Sluk
251 10.07.11. Rune Snarvold 14,7 kg Flue
252 10.07.11. Berit Haugstad 4,7 kg Flue
253 10.07.11. Mogens Olesen 3,4 kg Flue
254 11.07.11. Dag P. Kleve ca. 1 kg Flue (C & R)
255 11.07.11. Keld Bertelsen 5,2 kg Flue
256 11.07.11. Thomas Adamsen 7,3 kg Flue
257 11.07.11. Svein Trondsen 5,1 kg Flue
258 11.07.11. Göran Liss ca. 2 kg Flue (C & R)
259 11.07.11. Hans Stenrud ca. 1,5 kg Flue (C & R)
260 11.07.11. Hans Stenrud ca. 5 kg Flue (C & R)
261 11.07.11. Günter Diefenbach 4,6 kg Flue
262 12.07.11. Keld Bertelsen 8,0 kg Flue
263 12.07.11. Frans Burhenne 5,0 kg Flue
264 12.07.11. Tom Solli 7,1 kg Sluk
265 12.07.11. Jakob Larsen 7,0 kg Flue
266 12.07.11. Jeppe Larsen 4,2 kg Sluk
267 12.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 8 kg Sluk (C & R)
268 13.07.11. Pernille Rishaug 5,3 kg Sluk
269 13.07.11. Dag P. Kleve ca. 3,5 kg Flue (C & R)
270 13.07.11. Dag P. Kleve ca. 10 kg Flue (C & R)
271 13.07.11. Bjørn A. Esaissen 5,1 kg Wobbler
272 13.07.11. Jakob Larsen ca. 2,5 kg Flue (C & R)
273 13.07.11. Erik Stolth ca. 10,5 kg Flue (C & R)
274 13.07.11. Frank Trondsen 11,9 kg Sluk
275 13.07.11. Per Gunnar Myrvang ca. 1,5 kg Flue (C & R)
276 13.07.11. Ulf Embretsen 6,0 kg Flue
277 13.07.11. Rune Hansen 4,5 kg Flue
278 13.07.11. Hans Stenrud 4,8 kg ?
279 14.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 3 kg Wobbler (C & R)
280 14.07.11. Ole Jonny Skarpjordet 5,1 kg Flue
281 14.07.11. Svein Trondsen ca. 7 kg Flue (C & R)
282 14.07.11. Thor Presthus 4,0 kg Mark
283 15.07.11. Petter Dragvoll 7,2 kg ?
284 15.07.11. Göran Liss 5,5 kg Flue
285 15.07.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 5 kg Flue (C & R)
286 15.07.11. Ole Jonny Skarpjordet 8,3 kg Flue
287 15.07.11. Ulf Embretsen 4,5 kg Flue
288 15.07.11. Helene Stenrud 3,8 kg Mark
289 15.07.11. Håkan Seth 2,1 kg Flue (Skadet)
290 15.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 3 kg Flue (C & R)
291 15.07.11. Matias Dahlström 8,0 kg Flue
292 15.07.11. Christine Sanner 8,8 kg Flue
293 15.07.11. Jan Tøndelstrand 4,9 kg Flue
294 15.07.11. Per Bossen 4,4 kg Flue
295 15.07.11. Svein Trondsen 13,1 kg Flue
296 15.07.11. Thomas Nygaard 5,0 kg Flue
297 15.07.11. Tore Berget 5,0 kg Flue
298 15.07.11. Snorre Bjørnstad 8,8 kg Sluk
299 15.07.11. Mogens Olesen 5,1 kg Flue
300 16.07.11. Svein Trondsen ca. 4 kg Flue (C & R)
301 16.07.11. Svein Trondsen 5,0 kg Flue
302 16.07.11. Hans Stenrud 4,8 kg Flue
303 16.07.11. Per Bossen ca. 7 kg Flue (C & R)
304 16.07.11. Per Bossen 4,75 kg Flue
305 16.07.11. Matias Dahlström 7,0 kg Flue
306 16.07.11. Roy Larsen 5,5 kg Flue
307 16.07.11. Ulf Embretsen 4,6 kg Flue
308 16.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 9 kg Wobbler (C & R)
309 16.07.11. Per Gunnar Myrvang ca. 7,5 kg Flue (C & R)
310 16.07.11. Bård Rise ca. 8,5 kg Flue (C & R)
311 16.07.11. Roy Larsen ca. 2,5 kg Flue (C & R)
312 16.07.11. Roy Larsen 5,5 kg Flue
313 16.07.11. Espen Johannessen 5,6 kg Flue
314 17.07.11. Per Gunnar Myrvang ca. 6 kg Flue (C & R)
315 17.07.11. Per Gunnar Myrvang 1,75 kg Flue (Skadet)
316 17.07.11. Frank Trondsen 5,0 kg Flue
317 17.07.11. Jan Kraft 5,0 kg Flue
318 17.07.11. Per Bossen 4,85 kg Flue
319 17.07.11. Per Gunnar Myrvang ca. 5 kg Flue (C & R)
320 18.07.11. Lars Tore Røen 1,0 kg Mark (Skadet)
321 18.07.11. Svein Trondsen ca. 6,5 kg Flue (C & R)
322 18.07.11. Torgeir Aakre 6,5 kg ?
323 18.07.11. Tore Sørum 2,5 kg Flue (Skadet)
324 18.07.11. Tomas Nygaard 4,7 kg ?
325 18.07.11. Mogens Olesen 1,0 kg Flue
326 18.07.11. Per Bossen ca. 2 kg Flue (C & R)
327 18.07.11. Per Bossen ca. 2 kg Flue (C & R)
328 19.07.11. Tore Sørum 4,9 kg Flue
329 19.07.11. Berit Haugstad 6,5 kg Flue
330 19.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 10 kg Wobbler (C & R)
331 19.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 6 kg Wobbler (C & R)
332 19.07.11. Bjørn A. Esaissen 5,0 kg Wobbler
333 19.07.11. Kenneth Larsson 5,6 kg Sluk
334 19.07.11. Hans Stenrud 3,0 kg Flue
335 19.07.11. Yngve Iversen ca. 6,5 kg Flue (C & R)
336 19.07.11. Kenneth Willems 4,9 kg Flue
337 19.07.11. Christine Sanner 5,0 kg Flue
338 19.07.11. Roy Larsen ca. 3,5 kg Flue (C & R)
339 19.07.11. Geir Johnsen 4,5 kg Flue
340 19.07.11. Stein Karlsen 3,5 kg Flue
341 20.07.11. Kenneth Larsson 9,9 kg Sluk
342 20.07.11. Kenneth Willems 5,6 kg Flue
343 20.07.11. Petter Dragvoll 10,7 kg Flue
344 20.07.11. Ole Jonny Skarpjordet 4,2 kg Flue
345 20.07.11. Lars Jørgen Ruud 5,4 kg Flue
346 20.07.11. Frank Trondsen 4,8 kg Flue
347 20.07.11. Truls Pedersen 7,8 kg Flue
348 20.07.11. Tore Sørum ca. 5 kg Flue (C & R)
349 20.07.11. Roy Larsen 5,0 kg Flue
350 20.07.11. Berit Haugstad ca. 3,5 kg Flue (C & R)
351 20.07.11. Geir Johnsen ca. 3 kg Flue (C & R)
352 20.07.11. Tore Berget ca. 4 kg Flue (C & R)
353 20.07.11. Per Bossen ca. 2 kg Flue (C & R)
354 21.07.11. Svein Ruud 3,7 kg Flue
355 21.07.11. Kenneth Willems 5,0 kg Flue
356 21.07.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 2,5 kg ? (C & R)
357 21.07.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 1,5 kg ? (C & R)
358 21.07.11. Tore Sørum ca. 5 kg Flue (C & R)
359 21.07.11. Simen Uhlen 1,4 kg Mark
360 22.07.11. Tommy Hjemli 7,7 kg ?
361 22.07.11. Svein Ruud 4,9 kg Flue
362 22.07.11. Lars Jørgen Ruud 4,9 kg Flue
363 22.07.11. Frank Trondsen ca. 3 kg Flue (C & R)
364 22.07.11. Dag Petter Kleve ca. 4,5 kg Flue (C & R)
365 22.07.11. Stein Karlsen 5,5 kg Flue
366 23.07.11. Lars Jørgen Ruud 4,3 kg Flue
367 23.07.11. Simen Uhlen 7,9 kg Mark
368 23.07.11. Ole Jonny Skarpjordet 13,0 kg Sluk
369 23.07.11. Ole-Christian Arnesen 1,3 kg Flue
370 23.07.11. Bjørn A. Esaissen ca. 9 kg Wobbler (C & R) (Uten fettfinne)
371 23.07.11. Hans Stenrud ca. 6,5 kg Flue (C & R)
372 23.07.11. Tommy Hjemli 3,7 kg ?
373 23.07.11. Finn Bergheim 3,0 kg Sluk
374 23.07.11. Hans Stenrud ca. 5 kg Flue (C & R)
375 23.07.11. Truls Pedersen 7,0 kg Flue
376 24.07.11. Petter Dragvoll ca. 2,5 kg Flue (C & R)
377 24.07.11. Finn Bergheim 4, 0 kg Mark
378 24.07.11. Simen Uhlen 5,0 kg Mark
379 24.07.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 7 kg ? (C & R)
380 25.07.11. Hans Stenrud 4,5 kg Flue
381 25.07.11. Tore Hage 5,8 kg Sluk
382 25.07.11. Rune Snarvold ca. 2,0 kg Flue (C & R)
383 25.07.11. Pierre Giraudet ca. 6,5 kg Flue (C & R)
384 26.07.11. Tore Sørum 6,1 kg Flue
385 26.07.11. Hans Stenrud ca. 6 kg Flue (C & R)
386 27.07.11. Ulf Høgstrøm 4,8 kg Flue
387 27.07.11. Dag Petter Kleve 5,3 kg Flue
388 27.07.11. Petter Dragvoll 4,6 kg Flue
389 27.07.11. Berit Haugstad ca. 7 kg Flue (C & R)
390 28.07.11. Dag Petter Kleve ca. 2 kg Flue (C & R)
391 28.07.11. Dag Petter Kleve ca. 4 kg Flue (C & R)
392 28.07.11. Dag Petter Kleve ca. 5 kg Flue (C & R)
393 28.07.11. Dag Petter Kleve 4,2 kg Flue
394 28.07.11. Kjetil Roland 5,9 kg Sluk
395 29.07.11. Anders Drage 4,5 kg Flue
396 29.07.11. Dag Petter Kleve ca. 4 kg Flue (C & R)
397 30.07.11. Bjørn Sverre Kaale 5,6 kg Sluk
398 30.07.11. Rune Hansen ca. 3,5 kg Mark (C & R)
399 31.07.11. Bjørn A. Esaissen (sjøørret) ca. 3 kg Wobbler (C & R)
400 31.07.11. Truls Pedersen 4,5 kg Flue
401 01.08.11. Sture Øversveen 2,0 kg Flue
402 01.08.11. Tore Berget 5,8 kg Flue
403 01.08.11. Dag Petter Kleve ca. 3,5 kg Flue (C & R)
404 02.08.11. Dag Petter Kleve ca. 6 kg Flue (C & R)
405 03.08.11. Svein Arne Dahlen 2,5 kg Flue
406 03.08.11. Geir Johnsen 3,2 kg Flue
407 03.08.11. Espen Johannessen 4,7 kg Flue
408 03.08.11. Lars Jørgen Ruud 7,2 kg Flue
409 04.08.11. Geir Johnsen 10,2 kg Flue
410 05.08.11. Tore Berget 4,0 kg Flue
411 05.08.11. Yngve Iversen 5,5 kg Flue
412 06.08.11. Christine Sanner 5,7 kg Flue
413 06.08.11. Hans Stenrud 7,7 kg Mark
414 06.08.11. Per Gunnar Myrvang 7,2 kg Flue
415 06.08.11. Ole Jonny Skarpjordet ca. 8 kg Flue (C & R)
416 07.08.11. Marianne Eriksson 4,5 kg Flue
417 08.08.11. Sven Ungerer ca. 5 kg Flue (C & R)
418 11.08.11. Sven Ungerer 10,3 kg Flue
419 12.08.11. Hans Stenrud 7,2 kg Flue
420 13.08.11. Gøran Liss 4,2 kg Flue
421 13.08.11. Kåre Våbenø ca. 8 kg Flue (C & R)
422 13.08.11. Kåre Våbenø ca. 5 kg Flue (C & R)
423 13.08.11. Yngve Iversen ca. 6 kg Flue (C & R)
424 13.08.11. Svein Trondsen 3,5 kg Flue
425 13.08.11. Espen Johannessen ca. 4,5 kg Flue (C & R)
426 14.08.11. Geir Johnsen ca. 2 kg Flue (C & R)
427 15.08.11. Sven Ungerer ca. 6 kg Flue (C & R)
428 15.08.11. Espen Johannessen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
429 15.08.11. Espen Johannessen ca. 5 kg Flue (C & R)
430 15.08.11. Espen Johannessen ca. 5 kg Flue (C & R)
431 17.08.11. Sven Ungerer ca. 6 kg Flue (C & R)
432 17.08.11. Sven Ungerer 5,0 kg Flue
433 17.08.11. Lars Jørgen Ruud 3,0 kg Flue
434 18.08.11. Sven Ungerer 4,8 kg Flue
435 18.08.11. Gøran Liss 9,6 kg Flue
436 19.08.11. Bjørn A. Esaissen 8,2 kg Flue
437 19.08.11. Sven Ungerer ca. 7 kg Flue (C & R)
438 19.08.11. Olaf Brøker ca. 6 kg Flue (C & R)
439 19.08.11. Sven Ungerer ca. 6,5 kg Flue (C & R)
440 20.08.11. Arve Waal 4,5 kg Flue
441 20.08.11. Gøran Liss 6,2 kg Flue
442 20.08.11. Stian Forr 6,5 kg Flue
443 21.08.11. Frode Kristiansen ca. 6 kg Flue (C & R)
444 21.08.11. Olaf Brøker 7,5 kg Flue
445 22.08.11. Bjørn A. Esaissen 13,0 kg Flue
446 22.08.11. John Kristensen ca. 1,5 kg Flue (C & R)
447 23.08.11. Per Gunnar Myrvang 10,2 kg Flue
448 23.08.11. Roger Stensrud 4,5 kg Flue
449 23.08.11. Ellen Thorin 5,8 kg Flue
450 23.08.11. Jon Kristensen 2,8 kg Flue
451 24.08.11. Jon Kristensen (sjøørret) ca. 1 kg Flue (C & R)
452 24.08.11. Bjørn A. Esaissen ca. 8 kg Flue (C & R)
453 24.08.11. Roger Stensrud ca. 2 kg Flue (C & R)
454 24.08.11. Roger Stensrud 13,1 kg Flue
455 25.08.11. Stefan Kangas 4,8 kg Flue
456 25.08.11. Hans Stenrud ca. 4 kg Flue (C & R)
457 25.08.11. Roy Larsen ca. 5,5 kg Flue (C & R)
458 25.08.11. Egil Søgaard 4,5 kg Flue
459 25.08.11. Roger Stensrud ca. 4 kg Flue (C & R)
460 26.08.11. Roger Stensrud ca. 2 kg Flue (C & R)
461 26.08.11. Bjørn A. Esaissen ca. 3 kg Flue (C & R)
462 26.08.11. Bjørn A. Esaissen ca. 6 kg Flue (C & R)
463 26.08.11. Hans Stenrud 6,0 kg Mark
464 26.08.11. Jan Tøndelstrand ca. 2 kg Flue (C & R)
465 27.08.11. Stefan Kangas 6,2 kg Flue
466 28.08.11. Knut Kristiansen ca. 4 kg Flue (C & R)
467 28.08.11. Stefan Kangas 5,6 kg Mark
468 29.08.11. Espen Johannessen 5,0 kg Flue (Oppdrettslaks)
469 29.08.11. Bjørn A. Esaissen ca. 7,5 kg Flue (C & R)
470 30.08.11. Lars Hedlund ca. 7 kg Flue (C & R)
471 30.08.11. Lars Hedlund ca. 8 kg Flue (C & R)
472 30.08.11. Per Gunnar Myrvang ca. 3,5 kg Flue (C & R)
473 30.08.11. Geir Johnsen ca. 3 kg Flue (C & R)
474 30.08.11. Geir Johnsen (sjøørret) ca. 1,6 kg Flue (C & R)
475 30.08.11. Stefan Kangas 10,6 kg Mark
476 31.08.11. Sture Øversveen 4,5 kg Flue
477 31.08.11. Geir Johnsen 4,5 kg Flue